Τι σημαίνει η φράση «πράσσειν άλογα»;

Από το alfavita.gr
Η αρχαία ελληνική έκφραση που προβληματίζει...
Όταν κάποιος σε μία συζήτηση μας λέει πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ή μας ακούγονται παράλογα, συνηθίζουμε να λέμε: « Τι είναι αυτά που μου λες; Αυτά είναι αηδίες και πράσσειν άλογα».

Το «πράσσειν άλογα» λοιπόν, δεν είναι πράσινα άλογα όπως πιστεύει πολύς κόσμος, αλλά αρχαία ελληνική έκφραση.

«Πράσσειν άλογα»
Προέρχεται εκ του ενεργητικού απαρέμφατου του ρήματος «πράττω» ή/και «πράσσω» (τα δύο τ, αντικαθίστανται στα αρχαία και από δύο σ).

«Πράσσειν άλογα» σημαίνει να πράττεις παράλογα. Ωστόσο, όταν κάποιος λέει την έκφραση δεν κάνει αναφορά για πράξεις παράλογες, αλλά για πράγματα αδύνατα ή ανύπαρκτα.

Σχόλια