Σκιές

Υπάρχουν χωρίς να υπάρχουν, έχουν ονοματεπώνυμο ενώ είναι ανώνυμες, έχουν ύπαρξη χωρίς να υπάρχουν, δεν έχουν χρώμα όμως έχουν βάθος!!!! !
Στο τοίχο, στην γη, στο νερό.
Εδώ σαν μια ή περισσότερες ιστορίες
Σκιές στον τοίχο / Shadows on the wall

11.2023 β.ψ.

Σχόλια