Γιάννης Μαρκόπουλος στην αιωνιότητα από χρόνια


Από το youtube
Αυτοί οι άνθρωποι με τον θάνατό τους περνάν ως φυσική παρουσία στην αιωνιότητα.
Με το έργο τους έχουν περάσει εδώ και πολλά χρόνια στην αιωνιότητα!!!! !
β.ψ.

Σχόλια