Έρευνα ΚΕΘΕΑ: Αναντικατάστατος μηχανισμός ένταξης τα προγράμματα απεξάρτησης

Από το kethea.gr
Τη σημασία των προγραμμάτων απεξάρτησης για την κοινωνική συνοχή καταδεικνύει η νέα έρευνα αποτελεσματικότητας που παρουσίασε σήμερα το ΚΕΘΕΑ, με αφορμή την ετήσια απολογιστική συνέντευξη Τύπου του.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας, η θεραπεία απεξάρτησης αποτελεί αναντικατάστατο μηχανισμό ένταξης στην κοινωνία, επιφέροντας αλλαγές σε κρίσιμους τομείς στη ζωή των ατόμων: στη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, στην έκθεση στο ποινικό σύστημα, στην ένταξη στην αγορά εργασίας, στη σωματική και ψυχική υγεία και στις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις. Τα ίδια τα άτομα που έχουν την εμπειρία συμμετοχής σε πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, ανεξάρτητα από το αν το ολοκλήρωσαν, αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα της προσφερόμενης θεραπείας και τη συστήνουν σε ποσοστό 92%.

Στην έρευνα συμμετείχαν 347 άτομα, επιλεγμένα με τυχαία, αναλογική, στρωματοποιημένη δειγματοληψία από τους 1.204 άνδρες και γυναίκες που είχαν ενταχθεί σε 8 προγράμματα του ΚΕΘΕΑ τη διετία 2016-2018. Κατά την επανεξέτασή τους στη διάρκεια του 2021, δηλαδή 3 έως 5 χρόνια μετά, το 55,3% είχε διακόψει τη χρήση κάθε ελεγχόμενης ουσίας σε όλο το διάστημα αναφοράς, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής του στη θεραπεία. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 77% για όσους/ες είχαν συμπληρώσει την προτεινόμενη διάρκεια θεραπείας των 9 τουλάχιστον μηνών.

Διάγραμμα 1: Η χρήση πριν και μετά τη θεραπεία
(ανεξάρτητα από την έκβαση της θεραπείας και τον χρόνο παραμονής)
Η θεραπεία απεξάρτησης σπάει το φαύλο κύκλο της χρήσης και της παραβατικότητας, καθώς σηματοδοτεί σαφή μείωση της έκθεσης στο ποινικό σύστημα και αποτελεί ισχυρό μέσο ειδικής πρόληψης: Ενώ 77,4% των ατόμων είχε ποινικές εκκρεμότητες πριν από τη θεραπεία, το ποσοστό μειώθηκε σε 7,2% μετά από αυτήν. Επιπλέον, η θεραπεία οδηγεί σε παραγωγική ένταξη στην κοινωνία: μετά τη θεραπεία το ποσοστό πλήρους απασχόλησης αυξάνεται κατά 72,4%.

Διάγραμμα 2: Η έκθεση στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
(απαγγελία κατηγορίας για ποινικό αδίκημα: διακίνηση, φθορά ξένης περιουσίας, ληστεία, διάρρηξη, βία)

Η γενική βελτίωση παρατηρείται και στους δείκτες σωματικής και ψυχικής υγείας, κοινωνικής και οικογενειακής λειτουργικότητας.

Όλες οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα του χρόνου παραμονής στη θεραπεία: μακρύτερη θεραπεία οδηγεί σε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η έρευνα δείχνει ότι η μακροχρόνια, ολιστική θεραπεία αποτελεί αναγκαιότητα και ότι τυχόν μείωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών θέτει σε κίνδυνο το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Christian University του Tέξας, και το επόμενο διάστημα θα εμβαθύνει στους λόγους που οδηγούν στην επιτυχία ή την αποτυχία της θεραπείας, μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.

Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν και τα απολογιστικά στοιχεία του ΚΕΘΕΑ για το 2021, χρονιά κατά την οποία ο Οργανισμός προσέφερε 13.370 θέσεις υποστήριξης και θεραπείας για όλες τις μορφές εξάρτησης με τις οποίες ασχολείται: ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο/gaming. Συγχρόνως, το ΚΕΘΕΑ διεύρυνε σε όλη την επικράτεια την πρόσβαση σε βοήθεια για τις εξαρτήσεις, έχοντας θέσει, μέχρι το τέλος του 2021, σε λειτουργία 30 νέες μονάδες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΕΘΕΑ

Σχόλια