Έρευνα βρήκε τη βέλτιστη διάρκεια ύπνου για τη μέση και την τρίτη ηλικία

Από το unboxholics.com / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Τεράστια έρευνα βρήκε τη βέλτιστη διάρκεια ύπνου για τη μέση και την τρίτη ηλικία, σε σχέση με τις γνωστικές ικανότητες και την ψυχική υγεία

Μία νέα έρευνα από το Fudan University της Κίνας και το Cambridge University, μελέτησε τα δεδομένα από 500.000 ενηλίκους ηλικίας 38-73 ετών για να διαπιστώσει ποια είναι η βέλτιστη διάρκεια ύπνου για καλή ψυχική υγεία, ευεξία και γνωστικές επιδόσεις.

Εντοπίσαμε μία μη γραμμική σχέση μεταξύ ύπνου, με τις επτά περίπου ώρες να είναι η βέλτιστη διάρκεια ύπνου, με τους γενετικούς και γνωστικούς παράγοντες, τη δομή του εγκεφάλου και την ψυχική υγεία ως μετρήσεις-κλειδιά. Η ανάλυση έδειξε πως τόσο η ελλιπής όσο και η υπερβολική διάρκεια ύπνου συνδέονται με μία πτώση γνωστικών επιδόσεων.
Περίπου 48.000 συμμετέχοντες υπεβλήθησαν και σε νευροαπεικόνιση, ενώ 157.000 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο για την ψυχική υγεία τους. Συνδυάζοντας όλα τα αποτελέσματα, οι ερευνητές βρήκαν μία καμπύλη τύπου U. Οι γνωστικές ικανότητες και η ψυχική υγεία μειώνονται με λίγο ύπνο, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τον υπερβολικό ύπνο.

Ενώ δεν μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πως ο ελλιπής ή ο υπερβολικός ύπνος προκαλεί γνωστικά προβλήματα, η ανάλυσή μας σε μία μεγάλη περίοδο χρόνου φαίνεται να υποστηρίζει αυτήν την ιδέα. Αλλά οι λόγοι για τους οποίους οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν χειρότερο ύπνο είναι πιο περίπλοκοι και επηρεάζονται από ένα συνδυασμό γενετικών χαρακτηριστικών και της δομής του εγκεφάλου μας.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως η μελέτη βασίστηκε στην παρατήρηση και μπορούμε μόνο να εξάγουμε συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων. Δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια δηλαδή πως ο ελλιπής ή ο υπερβολικός ύπνος προκαλεί προβλήματα ή αν αυτά τα προβλήματα κάνουν τους ανθρώπους να κοιμούνται λιγότερο ή περισσότερο. Επιπλέον, η μελέτη δε λέει πως οι έξι ή οχτώ ώρες ύπνου θα προκαλέσουν αλλαγές στην ευεξία του ατόμου, αφού είναι σχεδόν αδύνατο να κοιμάται κάποιος ακριβώς την ίδια ώρα κάθε μέρα. Απλά οι αλλαγές είναι πιο διακριτές στα δύο άκρα της καμπύλης στη μία ώρα και στις δεκατρείς ώρες ύπνου, με τις εφτά ώρες να είναι απλά ο βέλτιστος αριθμός στη μέση της καμπύλης.

Με απλά λόγια, η μελέτη λέει πως αυτοί που βρίσκονται στη μέση ή την τρίτη ηλικία, καλό είναι να βάζουν το εφτάωρο ύπνου ως στόχο, χωρίς όμως να αγχώνονται για αυτό.

Το να κοιμόμαστε καλά τη νύχτα είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε όλα τα στάδια της ζωής, αλλά ειδικότερα καθώς γερνάμε. Το να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε τον ύπνο για τους μεγαλύτερους ανθρώπους μπορεί να είναι κρίσιμο για να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν καλή ψυχική υγεία και ευεξία και να αποφύγουν γνωστικά προβλήματα, ειδικά σε ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές και άνοια.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature Aging.

Σχόλια