Πρόσωπα υπερ-σημαντικά


Παρατηρώντας απλά τους ανθρώπους..... τα πρόσωπά τους..... πορτραίτα υπεργήινα..... υπερσυμπαντικά, υπερ-σημαντικά πορτραίτα τελικά.

Παρατηρώντας στο παρόν.....
Π.κ.Β. xvii.vii.mmxix
β.ψ.

Σχόλια