Κύκλοι.....απογείωσης!!!!!


Έρχονται από μια ζωή δική μας, έρχονται και από μια ζωή όλων των άλλων πομπών..... των ανθρώπων που επικοινωνούμε καθώς ζούμε. 

Έρχονται και δημιουργούν..... οι σκέψεις.....
Δημιουργούν και ίσως απογειώνουν.....

β.ψ.

Σχόλια