Πρωτομαγιά των αιώνων

Πρωτομαγιά 
των αιώνων
των αγώνων
των πόνων

Κατασκευαστική ανθρώπινη κίνηση
στην στατικότητα του άπειρου χαρακτήρα του χρόνου

Πρωτομαγιά
των αιώνων
των αγώνων
των πόνων

Ανθρώπινη αντίδραση στην ανθρώπινη δράση
στην στατικότητα του αέναου χαρακτήρα του χρόνου

Σταγόνες αίμα
Κιλά αγωνίας 
Τόνοι πόνου

Πρωτομαγιά
των αιώνων
των αγώνων
των πόνων

β.ψ.


Σχόλια