Για να μην ξεχνιόμαστε.....

Πολλές φορές ξεχνάμε πάρα πολλά αυτονόητα που συμβαίνουν γύρω μας, δίπλα μας. Η κακοποίηση των γυναικών υπάρχει - συμβαίνει 365 μέρες τον χρόνο, δεν χρειάζεται μόνο την 25η Νοέμβρη (Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών) να αναφέρουμε οργανώσεις ή υπηρεσίες που ασχολούνται με το κοινωνικό φαινόμενο. 

Αν κάποιος θέλει, μπορεί να απευθυνθεί και να ρωτήσει για κάποια γνωστή, φίλη ή για τον εαυτό, στις οργανώσεις που ασχολούνται με την κακοποίηση των γυναικών ή σε υπηρεσίες που μπορούν να κατευθύνουν.

Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κατευθύνουν ακόμα και αν η υπηρεσία τους ασχολείται με διαφορετικό αντικείμενο. 

Η επαφή είναι το πρώτο βήμα και πρέπει να γίνει.


Χ.Ε.Ν.Θ - Κέντρο ψυχοκοινωνικής στήριξης γυναικών
Μητροπόλεως 18, 54 624 Θεσ/νίκη
Τηλ. 2310 276144
2310 279792
Καθημερινά: 9.00- 15.00
Τετάρτη: 13.00-19.00
E-mail: xen-thessalonik@the.forthent.gr
info@xen.gr
URL: www.xen.gr

Καταφύγιο Γυναίκας - Κέντρο Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών
(ψυχολογική και νομική υποστήριξη)
Εγνατίας 38, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 551041
Ώρες λειτουργίας: Καθ. 9:00-21:00 & Σαβ.: 9:00-14:00

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας που δημιούργησε και λειτουργεί Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών.
Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς:

α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας
β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Συμβουλευτικό Kέντρο Θεσσαλονίκης
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00
Αλεξανδρουπόλεως 10 (περιοχή Δυτική Είσοδος/City Gate), Θεσσαλονίκη, 546 27
2310 528984, 528988
2310 528980
thessaloniki@isotita.gr

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 509012
2310 509038

PRAKSIS ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Αρκαδιουπόλεως 1 & Αγ.Δημητρίου
54632, Θεσσαλονίκη
2310556145

Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Λέοντος Σοφού 26
T.K.546 25
Τηλ: 2310-526150, Fax: 2310-552813
Email: infothes@arsis.gr


Τηλεφωνική Γραμμή SOS

Πανελλαδικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας 365 μέρες το χρόνο

15900

Σχόλια