Πάντα κάτι κερδίζουμε και κάτι χάνουμε / Μερική παύση λειτουργίας του keep-life


Πρόσφατα συνάντησα κάποιο γνωστό που το τελευταίο διάστημα η οικογένειά του μεγάλωσε κατά ένα αρσενικό μέλος. Οι ηλικιακές διαφορές των παιδιών τους είναι σχεδόν ίδιες με τους δικούς μας γιους. 

Έτσι ο γνωστός με ρώτησε πως είναι τα πράγματα στην οικογένεια με δεύτερο παιδί - αγόρι και με την συγκεκριμένη διαφορά ηλικίας που υπάρχει. Του είπα διάφορα που δεν έχουν λόγω αναφοράς εδώ, ενώ παρατήρησα πως ότι και αν έλεγα συμπλήρωνα και κάτι ακόμα ως το ακριβώς αντίθετο από την πληροφορία που έδινα. 

Στο τέλος καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως πάντα κάτι κερδίζουμε και πάντα κάτι χάνουμε.

Αυτό το πάντα κάτι κερδίζουμε και πάντα κάτι χάνουμε κόλλησε μέσα μου, δεν μπορούσα όμως να το ''δέσω'' με κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούσα να κάνω την σύνδεση. 

Τελικά εντελώς μαγικά η σύνδεση έγινε και σχετίζονταν με το blog ή ακόμα καλύτερα τα blogs. Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με το project που τρέχω μέσα από το www.running365.gr. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για το keep-life αλλά και για το teaofrun.blogspot.gr

Θέματα υπάρχουν πάρα πολλά για αναδημοσίευση καθώς και σκέψεις από ερεθίσματα που δέχομαι. Το πρόβλημα είναι η διαθεσιμότητα του χρόνου που έχει μειωθεί σε τεράστιο βαθμό. 

Η απόφαση πάρθηκε το keep-life και το teaofrun θα ανανεώνεται όποτε και αν υπάρχει χρόνος.

Όλα τα υπόλοιπα στο


β.ψ.

Σχόλια