Της στιγμής / Τροφή

Από τροφή για σκέψη έχουμε ''σκάσει'', δεν κατεβαίνει τίποτα κάτω.
Από τροφή για πράξη έχουμε πεθάνει της πείνας . + -

β.ψ.

Σχόλια