Φεστιβάλ: "Μαζί σχίζουμε τις προκαταλήψεις"Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ψυχικής Υγείας πραγματοποιείται Φεστιβάλ με τίτλο: 

"Μαζί σχίζουμε τις προκαταλήψεις", την Κυριακή 28/09/2014 στον Κήπο των Γλυπτών στη Νέα Παραλία και ώρες 17:00-22:00

Δρώμενα:
Μουσικές Εκδηλώσεις
Αθλητικό-Χορευτικές παραστάσεις
∆ιαδραστικό ∆ρώµενο
Καλλιτεχνικά Εργαστήρια 
Body and Face Painting 
Εκθέσεις Εικαστικών ∆ηµιουργιών

Συμμετέχουν:
«Απέρριτο» 
«Salut Platan»
«Μαλλιά Κουβάρια»
Γιώργος Ελληναίος (στο τραγούδι)
Γιώργος Οικονόµου (στο τραγούδι)
Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πυλαίας «Η Καπουτζήδα» 
Κοινωνικός Σύνδεσµος Κατοίκων Χαριλάου
Πολιτιστικός Σύλλογος «∆ιόνυσος» Σταυρουπόλεως
Αθλητικός Σύλλογος «CLUB 109»
Αθλητικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» Θεσσαλονίκης
Αγγελική Μπιτζαράκη (χοροθεραπεύτρια)
Kοινωνικός Συνεταιρισµός Προστατευόµενης Εργασίας (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
Τµήµα Επανένταξης Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης

Συνδιοργάνωση: Οι ∆οµές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης: 
«ΑΛΘΑΙΑ», «ΣΥΝΘΕΣΗ», « ∆.Ε.Υ.Ψ.Υ.»

http://www.althaia-amke.gr,http://www.psy-synthesis.gr, http://www.deypsy.gr


Σχόλια