Της στιγμής / Παλιές όχι περασμένες

Ακόμα και αν τα πάντα έχουν χαθεί, ή αν αυτό νομίζεις, υπάρχουν οι αισθήσεις, υπάρχουν οι μνήμες, οι αναμνήσεις. 

Βαθιά στον καθένα μας. 

Όμορφες παλιές -όχι περασμένες- στιγμές.

Κι έρχονται..... 


β.ψ.

Σχόλια