Της στιγμής / Πρωινή απορία

Γιος: Μπαμπά, όταν σκίζεται το ρούχο που πηγαίνει;
Μπαμπάς: Ποιο πράγμα παιδί μου;
Γιος: Αυτό που σκίζεται, που πηγαίνει; Φεύγει;

Δεν υπάρχουν λόγια. 
Γλυκιά ζωή με τις απορίες των παιδιών, 
βελούδο ζωής.
β.ψ.

Σχόλια