Εκπαιδεύοντας δίποδα ζώα...Από το press4dogs.blogspot.gr
Εκπαιδεύοντας ΔΙΠΟΔα ζωα.
Τσίρκο. 4 Μαρτίου 2074
Κάπου στην Γη...

Σχόλια