Τρέχοντας / Μικρές μικρές αποστολές / Όγδοο μέρος


Έβδομος / 1ος Χορτιάτης Trail Run 06.03.2011
Τρία χρόνια μετά τη πρώτη διοργάνωση αυτό που έρχεται σαν πρώτη θύμιση, είναι μια πτώση στο απότομο πριν το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. 

Αποτέλεσμα ένα χαμένο σκουλαρίκι και το ίδιο βράδυ μια ενόχληση στο μάτι που τελικά την επομένη ημέρα διαγνώστικε μόλυνση, πιθανά απ' την λάσπη που μπήκε.

Τις πρώτες ''ζεστές'' σκέψεις για τον αγώνα τις μετέφερα στο keep-life την επομένη ημέρα και τις βρίσκεται στο ''Παιχνίδι στη λάσπη''.

συνεχίζεται...
β.ψ.

Σχόλια