Της στιγμής \ Αλλιώτικη μέρα

Τι γλυκό να ξυπνάς από όνειρο που δεν τέλειωσε. 
Έχεις πιθανότητες να συνεχιστεί. 
Έχεις πιθανότητες να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για άλλη μια μαγική μέρα μπροστά σου.
β.ψ.


Σχόλια