Τηλεειδοποίηση «Kόκκινο Kουμπί»


Από το lifelinehellas.gr
Η Γραμμή Ζωής μέσω της υπηρεσίας «Τηλεειδοποίηση», δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να επικοινωνούν άμεσα με το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αμφίδρομα και με ανοιχτή ακρόαση, πατώντας απλά ένα φορητό κόκκινο κουμπί, 24ώρες το 24ώρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθμό. 

Πως λειτουργεί το «Kόκκινο Kουμπί»
Ο ηλικιωμένος πατά μία φορά το κόκκινο κουμπί, το οποίο φοράει στο λαιμό ή στον καρπό του. 

Η βασική συσκευή, που έχει συνδεθεί με το τηλέφωνο του ηλικιωμένου ενεργοποιείται αυτόματα, δίνοντας σήμα στο κέντρο διαχείρισης κλήσεων της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ.


Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, γενικούς ιατρούς και εθελοντές γείτονες, ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του.


Ακόμα και αν ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ στέλνει αμέσως βοήθεια, κάποιο γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, ασθενοφόρο, την Άμεση Δράση, την Πυροσβεστική.«Kόκκινο Kουμπί» με αριθμούς 
  • 1.276 ηλικιωμένοι έχουν αποκτήσει Δωρεάν το «Kόκκινο Kουμπί» και εξυπηρετούνται σήμερα από την υπηρεσία «Τηλεειδοποίηση». 
  • 2.068 ηλικιωμένοι έχουν εξυπηρετηθεί από την υπηρεσία «Τηλεειδοποίηση» από 15 Μαΐου 2009 έως σήμερα. 
  • 4.500 και πλέον ηλικιωμένοι, οι οποίοι χρειάζονται το κόκκινο κουμπί, είναι εγγεγραμμένοι σε λίστα αναμονής. 
  • 800 και πλέον εθελοντές από όλη την Ελλάδα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελοντισμού με τον τίτλο «Εθελοντής Γείτονας». 
  • 623 από αυτούς τους εθελοντές γείτονες έχουν ταυτοποιηθεί με αντίστοιχο ηλικιωμένο του προγράμματος «Τηλεειδοποίηση» και προσφέρουν απλόχερα τον πολύτιμο χρόνο τους όποτε τους έχει ζητηθεί.

Σχόλια