Τα Ντοκουμέντα του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος - 9 Δεκεμβρίου 1943 #6

Μαζέικα 9.12.1943. Ο Αντιστράτηγος Von Le Souir στο σπίτι της Μαρίας Αργυρακοπούλου στο συνοικισμό Βέργα Μαζεϊκων. Εκεί ανέκρινε προσωπικά τους διασωθέντες Γερμανούς αιχμαλώτους Donner και Walter
Από το kalavrytanews.com
9.12.1943 Επιχείρηση «Καλάβρυτα»
[από Έκθεση Πεπραγμένων της 117 Jager Division από 1ης Δεκεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου ]
Άφιξη της μάχιμης ομάδας Wölfinger στις 9.12 με την Πεδινή Ομάδα στη Βισοκά και στα Καλάβρυτα χωρίς να έλθει σε επαφή με τον εχθρό. Η Ορεινή Ομάδα από Λαπαναγούς μέσω Άνω Βλασίας προς Τριπόταμα.
 
Άφιξη της μάχιμης ομάδας Ebersberger στο Βραχνί και στο Σούβαρδο ανατολικά των Καλαβρύτων.
 
Η ομάδα Gnass με μάχιμα τμήματα, χωρίς να έλθει σε επαφή με τον εχθρό στα Τριπόταμα, διενεργεί αποκλεισμό της Δίβρης.
 
Η Ομάδα Kockert επέστρεψε στα Μαζέικα από την επιχείρηση αναζητήσεως των εκτελεσθέντων αιχμαλώτων, χωρίς αποτέλεσμα. Δύο διασωθέντες τραυματίες που συνάντησαν τη μάχιμη μονάδα επιβεβαίωσαν την εκτέλεση των Γερμανών στρατιωτών.
 
Επιχείρηση “Büffel”:
Ο ενισχυμένος Λόχος του 965 Τάγματος Πεζικού Φρουράς, κατά την προέλαση από τον Πύργο προς Λάλα, εβλήθη στον Μάγειρα από τα περικείμενα υψώματα. Ο εχθρός τράπηκε σε φυγή, μετά από συμπλοκή σύντομης διάρκειας. Ο Λόχος έφθασε στον Λάλα στις 15.00.
 
Επιχείρηση “Stiglitz”:
Εκκίνηση στις 0200. Άφιξη του Αποσπάσματος στην Καστανιά μέσω Νεμέας χωρίς να λάβει επαφή με τον εχθρό.
Επιχείρηση «Άρνα»:
Επιχείρηση αναγνωρίσεως και εκκαθαρίσεως από το 1/737 Τάγμα Κυνηγών στην περιοχή Άρνης – Σπαρτιάς, χωρίς συμβάντα. Διαπιστώσεις του Διοικητή Μεραρχίας για την επιθεώρηση των μονάδων της Μεραρχίας και των νεοϋπαχθεισών δυνάμεων.

9.12.1943
[ΕΚΘΕΣΗ Νο 2 ΜΑΧΙΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ GNASS Α.Α. 116 Μάχιμη Μονάδα Αναγνωρίσεων Τμήμα Ic, Αριθ. 609/1943, 15.12.1943]
 
Κατά τις πρωινές ώρες διεξήχθη έρευνα στο Σοπωτό. Οι οικίες στις οποίες βρέθηκαν πολεμοφόδια πυρπολήθηκαν. Μετά τη διερεύνηση της περιοχής, συνεχίσθηκε η προέλαση. Προσέγγιση των Τριποτάμων στις 0940. Σύμφωνα με τις διαταγές αποκλείστηκε η γραμμή Τριποτάμων - Δίβρης προς Βορρά. Η διερεύνηση των περιοχών απέβη άκαρπη. Στις 1530 το Απόσπασμα Wölfinger με Ουλαμό Ανιχνευτών Αρμάτων, Διμοιρία Αντιαρματικών και δύο διμοιρίες Μηχανικού έλαβε επαφή με το Απόσπασμα. Τμήματα του Αποσπάσματος Wölfinger παρέμειναν επίσης στα Τριπόταμα. Η Ομάδα Προελάσεως Kockert διενήργησε αποκλεισμό του υψώματος του Καστελλίου ως την άφιξη της μηχανοκίνητης εμπροσθοφυλακής του Αποσπάσματος Wölfinger , και μετά τη λήψη επαφής επέστρεψε στα Μαζέικα. Κατά τα άλλα δεν υπήρξαν ιδιαίτερα συμβάντα.

9.12.1943 Μαζέικα
[Μαγνητοφωνημένη συνέντευξη Ροζέ Βαλτέρ στον ιστορικό ερευνητή Δημήτρρη Κανελλόπουλο]
 
Ο Διοικητής της 117 Jager Division υποστράτηγος Le Souire επισκέπτεται με το επιτελείο του στα Μαζείκα (σπίτι Μαρίας Αργυροπούλου) τον περιθάλποντα από την Μαρία Αργυροπούλου Γερμανό (Πολωνό) αιχμάλωτο και τους διασωθέντες από την εκτέλεση Ντονέρ και Βαλτέρ τους οποίους και ανακρίνει προσωπικά για το χρονικό της αιχμαλωσίας και της εκτέλεσης. Απαιτεί με την παρουσία του Ντονέρ και Βαλτέρ να κάνει αυτοψία από αέρος στον τόπο της εκτέλεσης των Γερμανών αιχμαλώτων αλλά οι γιατροί της 116 μάχιμης μονάδας αναγνωρίσεως Gnass δεν εγκρίνουν την μετακίνηση των τραυματιών Ντονέρ και Βαλτέρ  για σοβαρούς λόγους υγείας. 

9.12.1943 Αθήνα
[Στοιχεία από σχετικό πρακτικό της 9ης. 12.1943 σύσκεψης που είναι στην κατοχή του Ι.Α.Κ.]
Σύσκεψη στο επιτελείο της Γερμανικής Στρατιωτικής διοίκησης Ελλάδος υπό τον στρατιωτικό διοικητή Πτέραρχο Spaidel με συμμετοχή των επιτελείων των στρατιωτικών διοικήσεων και τμημάτων πληροφοριών IsIa σχετικά με τα διαδραματιζόμενα γεγονότα στην περιοχή των Καλαβρύτων. Αποφασίζεται η εξόντωση των Καλαβρυτινών και η πυρπόληση των Καλαβρύτων και των παρακείμενων χωριών και οικισμών.

9.12.1943 Καλάβρυτα
[Έκθεση Παπαβασιλείου το οποιο τηρείται στο Αρχείο Μητρ. Καλαβρύτων και κυκλοφόρησε σε εκδόσεις Ι.Μ. με τίτλο  - "Το δράμα των Καλαβρύτων"  1993, και στο βιβλίο "Σφαγη των Καλαβρύτων" Κ.Καλαντζή βραβείο Ακαδημίας Αθηνών]
 
Επιτροπή Καλαβρυτινών αποτελούμενη από Χρήστο Παπανδρέου (πρόεδρος κοινότητας), Αντώνιο Οικονόμου (Γυμνασιάρχη), Αντώνη Δημόπουλο καθηγητή, Δωρόθεο Παπαδημητρίου Αρχιμανδρίτη, Θεόδωρο Παπαβασιλείου εκπαιδευτικό και Δημήτριο Σαμσαρέλο διευθυντή της Εμπορικής Τράπεζας Καλαβρύτων, υποδέχονται την μονάδα II/749 Jaker Regiment κατα την εισβολή τους στα Καλάβρυτα με την προσφώνηση:
"Αξιότιμε διοικητά,
 
Οι κάτοικοι της πόλεως των Καλαβρύτων μετά των περιχώρων και του κληρου υποδέχονται υμάς μετα χαράς ευχόμενοι το καλώς ήλθατε. Πιστεύσατε μας οτι όντως αισθανόμεθα αξαιρετικήν χαράν επι τη επανόδω του Γερμανικού στρατού κατοχής, διοτι είμεθα βεβαιοι οτι σεις, όστις αυτήν την στιγμήν αντιπροσοπεύετε μια χώραν την οποίαν εξαιρετικώς οι διανούμενοι της ημετέρας χώρας εκτιμούν σεις, λέγω θα κατανοήσετε τας σημερινάς συνθήκας υφ ας διατελεί η περιφέρεια μας και μετα συμπαθείας θα προσβέψητε προς τον αναξιοπαθούντα πληθυσμόν της Επαρχίας Καλαβρύτων.
 
Η χαρά μας καθίσταται μεγαλυτέρα, διοτι αναλογίζόμεθα την αρίστην συμπεριφοράν του ακουσίως προς τριμήνου εγκαταλείψαντος την πόλιν μας Γερμανικού στρατού κατοχής.
 
Να είσθε απολύτως βέβαιος, κ Διοικητά οτι ο φιλόνομος και φιλήσυχος  λαός των Καλαβρύτων, εναντίον του οποίου ουδέν παράπονο πιστεύομεν οτι είχον και προ υμών διαμείναντες ενταύθα, θα δείξη την πλέον άψογον στάσιν και συμπεριφοράν έναντι υμών, πρόθυμος εν ταύτη να εξυπηρετήση υμάς εις οτι είναι δυνατόν.
 
Επι πλέον διαβεβαιούμεν υμάς οτι αισθανόμεθα βαθύτατην λύπην δια τας καθ υμών εκ μέρους ανταρτών λαμβάνοντα χώραν και μετ αποτροπισμού αποδοκιμάζομεν ως απάδοντα εις την ηθικήν 
 
Περαίνων επιταπήτω μοι να αναφωνίσω: Ζήτω η μεγάλη Γερμανία, Ζήτω μικρά Ελλάς, αίτινες χώραι, η μεν κατα τους αρχαίους η δε κατα τους νεωτέρους χρόνους συνετέλεσαν εις τον εκπολιτισμίον της ανθρωπότητος."
 
Ο χάρτης των αποτελεσμάτων της UNTERNEHMEN KALAWRYTA
 

Σχόλια