Της στιγμής / Στη σειρά

Μεγάλη υπόθεση όταν τα γράμματα μπαίνουν στη σωστή σειρά και βγάζεις ουσία και όχι μόνο νόημα.


β.ψ.

Σχόλια