Της στιγμής / Μικρές ώρες

Οι μικρές ώρες που λένε είναι τόσες μικρές όσο ενοχλητικό είναι ένα ρίνισμα σιδήρου στο μάτι, ή μια ακίδα από ξύλο στο χέρι. Αυτό είναι το ποιοτικό μέγεθος της ύπαρξης τους.

β.ψ.

Σχόλια