Της στιγμής / Ύπνος

Η στιγμή που χρειάζεσαι ύπνο ενώ έχεις να κάνεις άπειρα όμορφα πράγματα και ελπίζεις τα δεις τουλάχιστον ίσης αξίας όνειρα.

β.ψ.

Σχόλια