Της στιγμής / Μπογιές

Καθαρίζω λερώνοντας ή λερώνω καθαρίζοντας.

Απλά βάφω το σπίτι.

β.ψ.

Σχόλια