Αδιαφορία / Εικόνα της Ημέρας.. 15/09/2013


Από το apolasos.wordpress.com
Μια μέρα ζητήθηκε από έναν στοχαστή της Ιατρικής ποια είναι η πιο σοβαρή ασθένεια του αιώνα. Οι παρόντες περίμεναν να απαντούσε ο καρκίνος και το έμφραγμα.

Με μεγάλη τους έκπληξη ο επιστήμονας απάντησε: “Η αδιαφορία”. 
Όλοι τότε κοιτάχτηκαν στα μάτια και ο καθένας τους αντιλήφτηκε ότι ήταν σοβαρά άρρωστοι. 
Στο τέλος του ζητήθηκε ποια είναι η θεραπεία και ο επιστήμονας απάντησε: 
“Να το αντιληφθείτε”.

Σχόλια