Της στιγμής / Παραδοχή

Πόσες φορές μέσα στην διάρκεια της ημέρας αυτολοκρινόμαστε; 

Άλλη μια μόλις τώρα.

β.ψ.

Σχόλια