Της στιγμής / Στιγμές αισθήσεις

Οι στιγμές του καλοκαιριού είναι οι αισθήσεις μας, είτε κάνουμε διακοπές, είτε όχι.
Και αυτές δεν μας τις κλέβει κανείς. Δεν εγκλωβίζονται αυτές. Τέλος.

β.ψ.

Σχόλια