Της στιγμής / Κυριαρχία

Η στιγμή που ξεχνάς την στιγμή που όρισες ως επιλεγμένη στιγμή γιατί η κούραση κυριαρχεί αυτή την ίδια στιγμή.

β.ψ.

Σχόλια