Της στιγμής / Άδεια

Της στιγμής, η στιγμή. Το κενό. Τέλος.

β.ψ.

Σχόλια