Της στιγμής / Περάσματα

Μια στιγμή ήταν και πέρασε. Το προβληματικό είναι να περνά σαν στιγμή μια ζωή.

β.ψ.

Σχόλια