Της στιγμής / Έσω

Η στιγμή που πρέπει να ξεχωρίσεις και να βρεις την στιγμή της μέρας που έφυγε.

Τόσο απλά, τόσο περίπλοκα. Κι ένα νεύμα απ' το πουθενά η απόσταση που το χωρίζει από εσένα.
β.ψ.

Σχόλια