Της στιγμής / Και τώρα.....

Δεν είναι ότι τέλειωσε το Πάσχα. 

Είναι ότι άδειασαν τα ραδιόφωνα.

Ότι άδειασαν οι τηλεοράσεις. 


Αδειάζει η ζωή μας δηλαδή. 

Πως θα ζήσουμε τώρα χωρίς....

Πως θα ζήσουμε πια χωρίς τζάμπαΣτανίση....

Β.Ψ.

Σχόλια