Που εστιάζεις είναι το θέμα

Και οι δυο βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα και στο Σινικό Τοίχος. Ο ένας (Δημήτρης Θεοδωρακάκος)

βγήκε πρώτος ο άλλος (Α. Σαμαράς) πραγματικά δεν ξέρουμε τι έκανε. Η εστίαση από την πλειοψηφία των Μ.Μ.Ε. έγινε στον Σαμαρά. 

Τώρα ποιος μας δείχνει πραγματικά τον δρόμο σκεφτείτε 'το εσείς.


β.ψ.

Σχόλια