Παιδικές εκφράσεις στην βία των ενηλίκων

Αθήνα 14.04.2013 ποδοσφαιρικός αγώνας
Βοστώνη 15.04.2013 μαραθώνιος αγώνας
Σχόλια