Το ΚΕΘΕΑ παρουσίασε την έκθεση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά

Από το www.kethea.gr
Έκκληση για από κοινού ανάληψη της ευθύνης και συνεργασία σε διεθνές και εθνικό επίπεδο απευθύνει στην ετήσια έκθεσή της η Διεθνής Επιτροπή του ΟΗΕ για τον έλεγχο των Ναρκωτικών (ΙΝCB). H έκθεση ανακοινώθηκε σήμερα στην Ελλάδα από το ΚΕΘΕΑ, σύμβουλο του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών, ταυτόχρονα με την ανακοίνωσή της από την Επιτροπή στη Βιέννη. Την έκθεση παρουσίασαν ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ κ. Γεράσιμος Νοταράς και ο διευθυντής του οργανισμού Δρ. Χ. Πουλόπουλος.

Στην έκθεση περιγράφονται οι δυσκολίες αντιμετώπισης του προβλήματος στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου τα ναρκωτικά κυκλοφορούν εκατέρωθεν των συνόρων και μεταξύ των ηπείρων, από τον παραγωγό στον έμπορο, από τη μια κοινωνία στην άλλη και από την εμπορία στην παράνομη χρήση. Οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την προώθηση και διακίνηση των ουσιών, και το οργανωμένο έγκλημα καταφέρνει να ελίσσεται και, σε πολλές περιπτώσεις, να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες ελέγχου των ναρκωτικών.

Σε αυτές τις συνθήκες, τονίζει η Επιτροπή, χρειάζεται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ολοκληρωμένη, ισορροπημένη, μακροπρόθεσμη και διεπιστημονική στρατηγική που θα συνδυάζει την κοινωνική πολιτική, την υγεία, την εκπαίδευση, την επιβολή του νόμου και της δικαστικής εξουσίας, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, στην Έκθεση επισημαίνεται ότι «το πιο αποτελεσματικό εργαλείο είναι η πρωτογενής πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών, σε συνδυασμό με την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη, καθώς και μέτρα μείωσης της προσφοράς, όπως προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις».

Μεταξύ των θεμάτων που επίσης αναφέρονται στη φετινή ετήσια έκθεση της Επιτροπής είναι η συνεχής δημιουργία νέων συνθετικών ναρκωτικών και η εξάπλωση της χρήσης τους, Στην Ευρώπη ο αριθμός των ανακοινώσεων για την εμφάνιση νέων ουσιών έχει αυξηθεί από πέντε το χρόνο, όπως ήταν μεταξύ 2000 και 2005, σε περίπου δεκαπλάσιο νούμερο το 2011, αριθμός που αντιστοιχεί στην εμφάνιση μίας νέας ουσίας σχεδόν κάθε εβδομάδα. Πρόβλημα αποτελεί και η εξάπλωση της υπερσυνταγογράφησης και εκτροπή στη μαύρη αγορά φαρμάκων με ψυχοδραστικές ιδιότητες. Στις ΗΠΑ η κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων υπερβαίνει την κατάχρηση όλων των ελεγχόμενων ουσιών, με εξαίρεση την κάνναβη. 

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ υπογράμμισαν τον προφανή επίκαιρο χαρακτήρα των συστάσεων της Επιτροπής για τη χώρα μας, καθώς συμπίπτουν με τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά. Στο νομοσχέδιο αφενός προβλέπεται η ζητούμενη καλύτερη οργάνωση της εθνικής πολιτικής και στρατηγικής, με μεγαλύτερη συμμετοχικότητα και διαφάνεια, όσο και ο εξορθολογισμός των ποινών και η προώθηση της θεραπείας και της επανένταξης αντί της φυλάκισης. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η προτροπή της Επιτροπής προς τις κυβερνήσεις να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιοι φορείς «διαθέτουν κατάλληλους πόρους και στελέχωση» χρειάζεται να ληφθεί υπόψη στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, όπου, λόγω της κρίσης, οξύνονται τα προβλήματα και οι φορείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις συνεχείς περικοπές, την υποστελέχωση, τη γραφειοκρατία αλλά και τη γενικότερη αβεβαιότητα για το μέλλον των υπηρεσιών κοινωνική φροντίδας.

Σχόλια