Ημέρα Δράσης για την Κοινωνική Εργασία

Τη φετινή Ημέρα Δράσης για την Κοινωνική Εργασία, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Πολίτες συναντιόμαστε για να αποδείξουμε ότι:


«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΡΑΤΟΙ». 

την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, στην Πλατεία Συντάγματος, ώρα 13:00
Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής εργασίας και των κοινωνικών λειτουργών στους Πολίτες, ιδιαίτερα κάτω από τις πιεστικές συνθήκες που δημιουργεί η κρίση, μέσω της ενεργού συμμετοχής τους, στην Ημέρα Δράσης για την Κοινωνική Εργασία στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνεται ενημέρωση για τις παρεχόμενες, από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, υπηρεσίες. Να είμαστε όλοι εκεί!!!

Σχόλια