Απόφραξη αεραγωγού σε βρέφος-παιδί

Από το ethelontes.gr
Απόφραξη αεραγωγού σε βρέφος
Δοκιμάστε να απομακρύνετε το ξένο σώμα μόνο εάν το βρέφος δεν μπορεί να αναπνεύσει μόνο του.

Ποτέ μη δοκιμάσετε να αφαιρέσετε το ξένο σώμα που αποφράζει τον αεραγωγό, βάζοντας στα τυφλά τα δάχτυλα σας στα στόμα του.

Για να αφαιρέσετε το ξένο σώμα από ένα βρέφος που δεν μπορεί να αναπνεύσει μόνο του, ξαπλώστε το στο χέρι σας με το κεφάλι προς τα κάτω.

Χρησιμοποιώντας τη βάση της παλάμης σας δώστε μέχρι 5 χτυπήματα ανάμεσα στους ώμους.

Εάν αυτό αποτύχει να αφαιρέσει το ξένο σώμα, γυρίστε το ανάποδα και δώστε μέχρι 5 θωρακικές ωθήσεις. Οι θωρακικές ωθήσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο σημείο που γίνονται οι θωρακικές συμπιέσεις, αλλά πρέπει να είναι πιο απότομες και με βραδύτερο ρυθμό ώστε με κάθε ώθηση να προσπαθείτε να μετακινήσετε το ξένο σώμα.


  • Ελέγξτε το στόμα, απομακρύνετε προσεκτικά κάθε ορατό ξένο σώμα που αποφράζει τον αεραγωγό και ξανά-εκτιμήστε την αναπνοή. Εάν δεν υπάρχει αναπνοή, δοκιμάστε να δώσετε μέχρι 5 αναπνοές.
  • Εάν οι προσπάθειες δεν είναι αποτελεσματικές, επαναλάβετε τον κύκλο των 5 χτυπημάτων της πλάτης και των 5 θωρακικών ωθήσεων
  • Μη δοκιμάσετε να κάνετε κοιλιακές ώσεις σε ένα βρέφος γιατί μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στα εσωτερικά του όργανα.
Απόφραξη αεραγωγού σε παιδί
Ένα παιδί μπορείτε να το τοποθετήσετε πάνω στα γόνατα σας, με το κεφάλι προς τα κάτω και να του δώσετε μέχρι 5 κτυπήματα στην πλάτη, ανάμεσα στις δύο ωμοπλάτες.


  • Εάν αυτό αποτύχει, γυρίστε το παιδί ανάσκελα και δώστε μέχρι 5 θωρακικές ωθήσεις. Αυτές γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι θωρακικές ωθήσεις, αλλά πρέπει να είναι πιο απότομες και με βραδύτερο ρυθμό προσπαθώντας με κάθε ώθηση να αφαιρέσετε το ξένο σώμα.
  • Εάν και αυτό αποτύχει και το παιδί δεν αναπνέει, ελέγξτε το στόμα και προσεκτικά αφαιρέστε κάθε ορατό ξένο σώμα. Μετά δοκιμάστε να δώσετε μέχρι 5 αναπνοές.
  • Εάν όλα αυτά δεν επιτύχουν δώστε 5 χτυπήματα στην πλάτη και συνεχίστε με 5 κοιλιακές ωθήσεις, με λιγότερη βέβαια δύναμη από ότι σε έναν ενήλικα.
  • Εάν πάλι δεν υπάρξει κανένα αποτέλεσμα, συνεχίστε με κύκλους των 5 χτυπημάτων στη πλάτη, 5 θωρακικών ωθήσεων, 5 αναπνοές, 5 χτυπήματα στη πλάτη, 5 κοιλιακές ωθήσεις, 5 αναπνοές κ.ο.κ.

Σχόλια