Παρέμβαση του ΣΚΛΕ για την συγχώνευση του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθηνών με την σχολή Επισκεπτών/τριών Υγείας

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο των 5.000 Κοινωνικών Λειτουργών της Ελλάδος και αριθμεί 15 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας μας πάντοτε βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σύμφωνα με τις αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, της ισοτιμίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου, μέσω του Σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να προχωρήσει σε συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας με το τμήμα Επισκεπτών Υγείας. Στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής και των επιταγών της τρόικας το Υπουργείο Παιδείας προχωράει ανεξέλεγκτα σε συνενώσεις και συγχωνεύσεις οι οποίες το μόνο που θα πετύχουν είναι να ενισχύσουν την συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Η δημιουργία ενός τμήματος με την επωνυμία «Κοινωνική Εργασία» με δυο κατευθύνσεις Κοινωνικής Εργασίας και Επισκεπτών Υγείας, όχι μόνο δεν διευκολύνει και δεν αναβαθμίζει την εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών αλλά αντιθέτως την υποβαθμίζει και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην ήδη υποχρηματοδοτούμενη και υποβαθμισμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση του κλάδου μας. 

Θεωρούμε την προωθούμενη συγχώνευση, λανθασμένη και εκτός πραγματικότητας, πιθανότατα αποτέλεσμα συμβουλών από ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και οι οποίοι δεν είναι γνώστες της πραγματικότητας και ικανοί να ξεχωρίσουν τις αυτονόητες διαφορές μεταξύ των δύο ειδικοτήτων και δύο κλάδων με εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και προσανατολισμό. 

Για τους μη γνωρίζοντες εμπνευστές της συγκεκριμένης συγχώνευσης να τονίζουμε ότι: 

1. Η Κοινωνική Εργασία είναι μια επιστήμη ανθρωποκεντρική και κοινωνικής κατεύθυνσής, σε αντίθεση με την ειδικότητα των επισκεπτών υγείας η οποία είναι νοσηλευτικής κατεύθυνσης με στόχο την προαγωγή της υγείας. 

2. Η Κοινωνική Εργασία είναι αυτοτελής εφαρμοσμένη επιστήμη, και περιλαμβάνει το θεωρητικό, το εμπειρικό και το εφαρμοσμένο σκέλος. 

3. Η Κοινωνική Εργασία είναι μια επιστήμη δράσης και παρέμβασης και βασική της μέριμνα είναι αφενός η πρόληψη, δηλαδή η αποτροπή μιας κοινωνικής δυσλειτουργίας, και αφετέρου η αντιμετώπιση, δηλαδή η επίλυση των προβλημάτων που παρεμποδίζουν, περιορίζουν, αναστέλλουν ή και διεστρεβλώνουν την κοινωνική λειτουργικότητα ενός ατόμου, μιας οικογένειας, μιας ομάδας ή μιας κοινότητας. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω ζητάμε να μην προχωρήσετε σε αυτή την συγχώνευση και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας να παραμείνει ως έχει μέχρι τώρα από την πρώτη μέρα της ιδρύσεως του: αυτοτελές, προσανατολισμένο στην επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας, χωρίς κατευθύνσεις και χωρίς να συγχέεται με άλλες ειδικότητες οι οποίες δεν βρίσκονται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. 

Με δεδομένη την αυξημένη ευαισθησία σας και την προσήλωση ας στον αγώνα για τη συνεχή αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα μας, πιστεύουμε ότι θα αντιληφθείτε το δίκαιο του αιτήματος μας και θα αποσύρετε την συγκεκριμένη διάταξη και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας θα παραμείνει αυτοτελές.

Σχόλια