Της στιγμής / Διαζευτικόν της αλλαγής

ή
έχω φοβερή μνήνη
ή
δίνω μεγάλη αξία στα σκουπίδια.

Αν ισχύουν και τα δύο
ή
το δεύτερο μόνο
πρέπει να το αλλάξω.

Σχόλια