Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων Κοινωνικών Λειτουργών

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων Κοινωνικών Λειτουργών, μελών του ΣΚΛΕ με την χρηματοδότηση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) 1-25, έτους 2012.

Τα προγράμματα κατάρτισης πρόκειται να υλοποιηθούν στις πόλεις: Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλο, Τρίκαλα, Κομοτηνή, Κοζάνη, Γρεβενά, και Καστοριά και απευθύνονται σε Κοινωνικούς Λειτουργούς εργαζομένους για τους οποίους έχει αποδοθεί στο ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 0,45% και εργάζονται σε επιχειρήσεις (ΝΠΙΔ) που απασχολούν 1-25 άτομα.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω θεματικές ενότητες :
 • Νομοθεσία Επαγγέλματος / Αρχές Δεοντολογίας Επαγγέλματος στην καθημερινή πρακτική /
 • Επαγγελματικό Απόρρητο/ Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις ΜΚΟ  
 • Παιδική Προστασία – Υιοθεσία – Αναδοχή  
 • Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
 • Δικαιώματα Ασθενών – Ψυχικά Ασθενών  
 • Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και Κοινωνική Αποκατάσταση  
 • Οργάνωση Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση / Εφαρμογή Προγράμματος Καλλικράτης  
 • Φυσικές καταστροφές και ο ρόλος των Κοινωνικών Υπηρεσιών.  
 • Αντιμετώπιση τοξικοεξάρτησης, φροντίδα οικογένειας  
 • Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία  
 • Project Management – Διαχείριση Προγραμμάτων Κοινωνικής Υποστήριξης  
 • Συγγραφή προτάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων  
 • Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων  
 • Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες & Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  Σύγχρονες τεχνικές συλλογής πόρων (fundraising)


Τα εν λόγω προγράμματα θα αφορούν στο σύνολό τους την κατάρτιση 250 εργαζομένων Κοινωνικών Λειτουργών, 25 σε κάθε πόλη, στους τομείς της Ψυχικής Υγείας, της Υποστήριξης ΑμεΑ, της Απεξάρτησης, της Παιδικής Προστασίας, της Υγείας, της Πρόνοιας, της Φροντίδας Ηλικιωμένων, της καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, της Ειδικής Αγωγής κ.α.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 40 ώρες. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε κατάλληλους για την εκπαίδευση χώρους που θα εξευρεθούν από το ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, στο διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2013.
Οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου (4 ώρες ανά ημέρα) και προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5€ ανά ώρα εκπαίδευσης.


Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΜ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ IBAN.
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ)
 
Οδηγίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την πραγματοποίηση ενός προγράμματος απαιτείται η εκ των προτέρων εκδήλωση ενδιαφέροντος από 25 τουλάχιστον υποψήφιους καταρτιζόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του ΣΚΛΕ και να την παραδώσουν στο Τοπικό Τμήμα ΣΚΛΕ που ανήκουν, ή να την αποστέλλουν στο ΣΚΛΕ ταχυδρομικά (Τοσίτσα 19, 10683 Αθήνα), μέσωfax (2108827071) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email skle@otenet.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΣΚΛΕ. 
www.skle.gr

Σχόλια