Πρόγραμμα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάλυψης επισιτιστικών αναγκών σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας

Οι Γιατροί του Κόσμου επιτείνουν τις δράσεις τους στο εσωτερικό της χώρας και ανακοινώνουν την υλοποίηση προγράμματος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάλυψης επισιτιστικών αναγκών σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας.

Σήμερα, ο κίνδυνος της φτώχειας που απειλεί το 20,1% του πληθυσμού της χώρας, είναι σημαντικά υψηλότερος στους συνταξιούχους και στα άτομα άνω των 65 ετών, ενώ παράλληλα η οικονομική ύφεση οδηγεί όλο και περισσότερους ηλικιωμένους/ες σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις δαπάνες για την υγεία και την σίτισή τους.

Το πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής» που υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα εφαρμόζεται σε δύο επίπεδα, της πρόληψης και της αντιμετώπισης και σχεδιάστηκε με σκοπό την κάλυψη των δύο βασικότερων αναγκών των ηλικιωμένων ατόμων, της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και της επισιτιστικής συνδρομής.

Η υλοποίηση του στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης:

1. Ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή: ειδικευμένη παροχή ιατρικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής σε ηλικιωμένα άτομα στα Ανοιχτά Πολυιατρεία των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα και στο Πέραμα

2. Εμβολιαστική κάλυψη: παροχή εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη σε 400 ηλικιωμένα άτομα

3. Κατ’ οίκον επισκέψεις: παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας κατ’ οίκον σε τουλάχιστον 100 ηλικιωμένα άτομα.

4. Επισιτιστικά πακέτα: προσφορά επισιτιστικών πακέτων σε τουλάχιστον 100 ηλικιωμένα άτομα το μήνα.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του προγράμματος βασίζεται στους στόχους που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και για τους οποίους έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος «…που δεν απαξιώνει τους ηλικιωμένους, που φροντίζει ώστε οι ασθένειες να διαγιγνώσκονται έγκαιρα, που βασίζεται στην πρόληψη και στην σωστή φροντίδα και βελτιώνει σημαντικά την ευημερία των ηλικιωμένων» και θα καλύψει τις ανάγκες των παρακάτω ομάδων:

ηλικιωμένοι/ες με σοβαρά προβλήματα υγείας
ηλικιωμένοι/ες χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον
χαμηλοσυνταξιούχοι ηλικιωμένοι/ες
κατάκοιτοι ηλικιωμένοι/ες

Οι Γιατροί του Κόσμου ευχαριστούν το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα για την εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία και υποστήριξη που προσφέρει στην υλοποίηση του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής» για ένα χρόνο. Χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη του Ιδρύματος θα ήταν αδύνατη η ανάληψη και επιτυχής έκβαση των προσπαθειών μας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα οι ομάδες ηλικιών άνω των 65 ετών αποτελούν το 16,71% του πληθυσμού, ποσοστό που προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 21,0% το έτος 2020. Η πρόβλεψη αυτή σηματοδοτεί τη «δημογραφική ωρίμανση» του ελληνικού πληθυσμού, ενώ προβάλλει την ανάγκη για το σχεδιασμό υπηρεσιών που θα απευθύνονται στα άτομα τρίτης ηλικίας.

Η ανάγκη γίνεται επιτακτική αν συνυπολογιστεί πως ο κίνδυνος της φτώχειας που απειλεί σήμερα το 20,1% του πληθυσμού της χώρας, είναι σημαντικά υψηλότερος στους συνταξιούχους και στα άτομα άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα για την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στη συμπεριφορά των ασθενών, όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι και χαμηλοσυνταξιούχοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δαπάνες για την υγεία τους.

Τα πιο συχνά ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι σήμερα αφορούν σε καρδιολογικές παθήσεις, παθήσεις του αναπνευστικού και σε γεροντολογικές παθήσεις. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ηλικιωμένα άτομα λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή μέχρι το τέλος της ζωής τους, ενώ τα προβλήματα υγείας τις περισσότερες φορές ακολουθούν γεωμετρική αύξηση.

Παράλληλα, εξαιρετικά μεγάλο είναι και το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπηρία καθώς επί του συνόλου των ατόμων με αναπηρία περισσότερα από τα μισά άτομα βρίσκονται σε ηλικίες άνω των 65 ετών.

Πηγή: mdmgreece.gr

Σχόλια