Πάνω στον Τοίχο 223


Το πιο ρεαλιστικό θα ήταν να το είχαν γράψει σε πρώτο πληθυντικό.

Σχόλια