Τράπεζα Αίματος "mountainaction.info"Το mountainaction.info πρόσφατα δημιούργησε τράπεζα αίματος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

Η εθελοντική αιμοδοσία για τον εθελοντή αιμοδότη δεν κοστίζει, για άλλους συνανθρώπους μας όμως αξίζει. Προσκαλούμε τους αναγνώστες του mountainaction.info να γίνουν μέλη της τράπεζας αίματος που δημιουργήσαμε και σε περίπτωση ανάγκης να δοθούν μονάδες όπου χρειάζεται, εφόσον υπάρχουν. 

Επισκεφθείτε οποιοδήποτε τμήμα αιμοδοσίας νοσοκομείου στη χώρα επιθυμείτε και δηλώστε κατά την αιμοδοσία ότι είναι για την Τράπεζα Αίματος - mountainacton.info στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

Πηγή: www.mountainaction.info

Σχόλια