Κι όμως γίνεται και χειρότερα

Το πιο άσχημο δεν είναι το σποτ της ΝΔ. 

Το πιο άσχημο είναι ότι αυτό το σποτ θα αρέσει, κυρίως όμως θα επηρεάσει. 
Δηλαδή απ' το κακό στο χειρότερο.

Σχόλια