«Πράσινοι» έμποροι δεσμεύονται για αποδοτική αξιοποίηση των πόρωνΗ πλέον πρόσφατη έκθεση τουEuropean Retail Forum for Sustainability (Ευρωπαϊκού Φόρουμ Λιανικού Εμπορίου για τη Βιωσιμότητα) δείχνει ότι οι έμποροι λιανικής λαμβάνουν περισσότερο παρά ποτέ υπόψη τους το περιβάλλον κατά τη λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο φόρουμ δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη οικολογική διάσταση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, σε αειφόρα συστήματα διανομής και στη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η περιβαλλοντική ευθύνη αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία από οικονομική σκοπιά και συντελεί στην χάραξη πολιτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής.

Οι έμποροι λιανικής που συμμετέχουν στο Φόρουμ δεσμεύονται να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη κατανάλωση και αποδοτικότητα των πόρων.

Από την εποχή που δημιουργήθηκε το Φόρουμ το 2009, οι στόχοι και τα επιτεύγματα των μελών του παρακολουθούνται σε ετήσια βάση.

Η πλέον πρόσφατη έκθεση παρακολούθησης περιγράφει 390 περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σε 3 κατηγορίες («τι πουλάμε», «πώς πουλάμε» και «επικοινωνία») έως το 2010 – δηλαδή 100 περισσότερες σε σχέση με το 2009.
Στην έκθεση επισημαίνονται ορισμένα επιτεύγματα βέλτιστων πρακτικών.

Προκειμένου να προωθηθεί η αειφορία της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο όμιλος Metro, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), καθιέρωσε ένα πρόγραμμα κατάρτισης προμηθευτών σε αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες.

Το Auchan εξοικονόμησε σχεδόν 10.000 τόνους από τη χρήση υλικών συσκευασίας, ενώ το Mercadona κατήργησε το 80% των πλαστικών σακουλών μίας χρήσης σε 150 καταστήματα. Η Tesco UK πέτυχε τον στόχο αποστολής μηδενικών αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ η Inditex μείωσε τη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά 42% σε 840 καταστήματα. Περισσότερα παραδείγματα δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από συγκεκριμένους εμπόρους λιανικής περιλαμβάνονται στην έκθεση.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι οι δεσμεύσεις αντικατοπτρίζουν όλο και περισσότερο τις συστάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται στα θεματικά έγγραφα του Φόρουμ για την αειφόρο υλοτομία, την περιβαλλοντική επισήμανση, την ενεργειακή απόδοση και το αποτύπωμα άνθρακα καταστημάτων, τις πληροφορίες περιβαλλοντικού κύκλου ζωής για προϊόντα, τις πληροφορίες σε καταναλωτές, τη συσκευασία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική.

econews.gr

Σχόλια