Δωρεάν τρόφιμα και στο δήμο Πολυγύρου! Καταθέστε αίτηση!
Στο πλευρό των πολιτών οι οποίοι πλήττονται από την οικονομική κρίση βρίσκονται πολλοί δήμοι και φορείς ανά την χώρα, προκειμένου να βοηθήσουν κυρίως ανέργους και άπορες οικογένειες.  
Σ' αυτό το πλαίσιο και ο δήμος Πολυγύρου πρόκειται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσουν αίτηση έως την Τρίτη 27 Μαρτίου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άπορα άτομα ή οικογένειες της ΕΕ, που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Άπορα άτομα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο οικονομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευμένο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα.

Αιτήσεις κατατίθενται στις υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου Πολυγύρου, "Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας" και "Βοήθεια στο Σπίτι", στα κατά τόπους τοπικά καταστήματα.

thestival.gr

Σχόλια