Χημικές ουσίες: αυστηρότερα μέτρα από ΕΕ για ρύπανση των υδάτων
Νέες μορφές χημικής ρύπανσης απειλούν τα ύδατα στην Ευρώπη.Ως εκ τούτου, η Κομισιόν προτείνει να προστεθούν 15 χημικές ουσίεςστον κατάλογο των 33 ρύπων που παρακολουθούνται και ελέγχονται στα επιφανειακά ύδατα της ΕΕ.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς τη βελτίωση της ποιότητας των ποταμών, λιμνών και παράκτιων υδάτων.

Οι 15 ουσίες περιλαμβάνουν βιομηχανικές χημικές ουσίες, καθώς και ουσίες που χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα, στα φάρμακα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και απειλούν την υγεία και το περιβάλλον.

Οι προτεινόμενες ουσίες αποτελούν προϊόν μελέτης, όπου εξετάστηκαν οι κίνδυνοι που αντιπροσωπεύουν περίπου 2.000 ουσίες, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους στα επιφανειακά ύδατα και την επικινδυνότητα, παραγωγή και χρήση τους.

Σημειώνεται ότι ειδικά για 6 από τις 15 νέες ουσίες προτεραιότητας, βάσει της προτεινόμενης ταξινόμησης, θα απαιτηθεί ο τερματισμός της απόρριψής τους στα ύδατα εντός 20 ετών.

Οι προτεινόμενες πρόσθετες 15 ουσίες προτεραιότητας είναι οι εξής:

-Ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

-Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα προϊόντα

-Βιομηχανικές χημικές ουσίες

-Παραπροϊόντα καύσης (διοξίνες)

-Φαρμακευτικές ουσίες

Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά προτείνονται και τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα προτεινόμενα πρότυπα ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία των ψαριών, μειώνοντας, για παράδειγμα, την επιτυχημένη αναπαραγωγή, ενώ βλάπτουν και άλλους οργανισμούς.

econews.gr

Σχόλια