Φοινικοδάσος Λασιθίου: Έκκληση WWF για λήψη μέτρων


Έκκληση να δοθεί τέλος στα «απαράδεκτα και καταστροφικά», όπως τα αποκαλεί, δασοκομικά έργα στο φοινικόδασος στο Βάι Λασιθίου, απευθύνει η WWF Ελλάς.
Σε σχετική ανακοίνωση, η WWF Ελλάς καταγγέλλει ότι με ευθύνη της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου, αποψιλώνεται πλήρως ο υποόροφος του δάσους.

Για το έργο, που υλοποιείται στα πλαίσια της μελέτης «Καθαρισμός φοινικόδασους Βάι για την αντιπυρική και φυτοϋγειονομική προστασία του», έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη WWF Ελλάς.
Δυστυχώς όμως, μέχρι στιγμής, έχει αποψιλωθεί περισσότερο από το 40% του φοινικόδασους ενώ οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα.
Κατά την κοινή αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 11.01.2012 από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος των υγρότοπων της WWF Ελλάς με εκπροσώπους και στελέχη υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, της Περιφέρειας Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, διαπιστώθηκε ότι:
-Η επέμβαση έχει αποκλειστικά κηποτεχνικό και όχι οικολογικό χαρακτήρα, καθώς γίνεται πλήρης αποψίλωση της βλάστησης του υποορόφου και βαρύ κλάδεμα των φοινίκων και των άλλων δένδρων.
-Οι επεμβάσεις που είχε ζητήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν ήδη υλοποιηθεί από τα τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου. Εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής τονίζουν ότι οι εκχερσώσεις που ξεκίνησαν αργότερα και υλοποιούνται σήμερα δεν έχουν σχέση με αυτά που είχαν εισηγηθεί.
-Οι επεμβάσεις είναι ασύμβατες με τον χαρακτήρα και ανάγκες μιας προστατευόμενης περιοχής.
Στην ανακοίνωσή της η WWF Ελλάς καλεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου να σταματήσουν αμέσως τις εκτελούμενες εργασίες (εκχερσώσεις, εκτεταμένα κλαδέματα, διάνοιξη αποστραγγιστικών καναλιών) οι οποίες υποβαθμίζουν δραματικά το οικοσύστημα του φοινικόδασος.
Σύμφωνα με τη WWF Ελλάς, το Φοινικόδασος στο Βάι μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό πόλο ανάπτυξης για την περιοχή, με την προϋπόθεση όμως να διατηρηθούν τα μοναδικά και προστατευόμενα χαρακτηριστικά του.
Δεδομένου, όπως αναφέρει, ότι έχουν ήδη δαπανηθεί σημαντικοί εθνικοί και Ευρωπαϊκοί πόροι για την εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης και Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου για την προστασία της περιοχής, απαιτείται να ληφθούν αμέσως μέτρα, μέθοδοι, όροι και δράσεις που έχουν στόχο τη διατήρηση της περιοχής.
Το Φοινικόδασος στο Βάι Λασιθίου ανήκει στο δίκτυο Natura και ειδικότερα έχει χαρακτηρισθεί από τη νομοθεσία της ΕΕ (Oδηγία 92/43/ΕΟΚ) ως οικότοπος προτεραιότητας για προστασία.
econews.gr

Σχόλια