''Πράσινες'' επενδύσεις στη θάλασσα


Μεγάλα οικονομικά οφέλη μπορούν να αποφέρουν οι υγιείς θάλασσες και ακτές, σύμφωνα με νέα έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), με τίτλο «Πράσινη Οικονομία σε Μπλε Κόσμο».
Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι η περιβαλλοντική υγεία και η οικονομική παραγωγικότητα των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων μπορεί να ενισχυθεί με τη μετάβαση σε ένα οικονομικό μοντέλο, που επικεντρώνεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον οικοτουρισμό, τη βιώσιμη αλιεία και τις πράσινες μεταφορές.

Η μελέτη περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές αλλά και παραδείγματα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα «πράσινο» οικονομικό μοντέλο, που σέβεται το περιβάλλον.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αειφορική διαχείριση των φυτοφαρμάκων θα μπορούσε να μειώσει το κόστος της ρύπανσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων κατά 80 δισ. ευρώ ετησίως, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η έκθεση εξετάζει επίσης περιπτώσεις αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών, για παράδειγμα στον Ειρηνικό ή την Καραϊβική, και καταλήγει σε  συμπεράσματα σχετικά με το πώς τα μικρά αυτά κράτη θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της «πράσινης» οικονομίας για να μειώσουν την «τρωτότητά» τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή και να επιτύχουν αειφόρο ανάπτυξη.
Δεδομένου ότι το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων από τις ακτές, τα θαλάσσια οικοσυστήματα παρέχουν τροφή, καταφύγιο και εισόδημα σε εκατομμύρια ανθρώπους.
Παρόλαυτά, η υγεία και η παραγωγικότητα των ωκεανών πλήττεται σοβαρά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, που συχνά έχουν καταστροφικές συνέπειες.
econews.gr

Σχόλια