Κως: περιβαλλοντική αποκατάσταση σε δύο παράνομες χωματερές


Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Φώτη Χατζημιχάλη, παραχωρήθηκαν εκτάσεις (3.090 τ.μ. και 5.960 τ.μ. αντίστοιχα) στο Δήμο Κω για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου Δήμου Κω, στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος, και του πρώην Δήμου Ηρακλειδών, στη θέση Κούκος.
Με την απόφαση αυτή παραχωρούνται εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Δήμο Κω με στόχο την άμεση παύση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ και τη λήψη μέτρων περιβαλλοντικής αποκατάστασης της γύρω περιοχής.

Οι εν λόγω ΧΑΔΑ λειτουργούσαν από το 1980 έως και το 2009, οπότε διακόπηκε η λειτουργία τους, σε συνολική έκταση περίπου 19 στρεμμάτων έκαστος. Συνολικά εκτιμάται ότι είχαν εναποτεθεί περίπου 32.000 κυβικά μέτρα απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ του Αγ. Κωνσταντίνου και 24.000 αντίστοιχα σε εκείνον στη θέση Κούκος.
Τα έργα αποκατάστασης αφορούν εργασίες διαμόρφωσης του τελικού ανάγλυφου, μέσω κατασκευής των προβλεπόμενων στρώσεων τελικής κάλυψης των απορριμμάτων. Επίσης κατασκευάζονται έργα διαχείρισης όμβριων, διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου καθώς και σειρά συμπληρωματικών έργων (φυτεύσεις, περίφραξη κλπ.) με τα οποία θα παύσουν άμεσα οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ως ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους ενέργειες στοχεύουν στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αποκατάσταση της συνολικής εικόνας του νησιού, ώστε να καταστεί η Κως βιώσιμη για όλους τους κατοίκους της.
econews.gr

Σχόλια