Φωτοβολταϊκά: στο πρόγραμμα «Ήλιος» το ΑΠΘ


Το Α.Π.Θ. προκειμένου να προσαρμοστεί και να αντέξει στις δύσκολες συνθήκες οικονομικής κρίσης, έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης και αξιοποίησης ιδίων πόρων και εσόδων.
Με στόχο το Α.Π.Θ. να γίνει το πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιοστην Ελλάδα, μία από τις δράσεις που έχει αναπτύξει αφορά την ένταξή του στο πρόγραμμα «ΉΛΙΟΣ», για την αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων του
Πανεπιστημίου, με σκοπό την πράσινη ανάπτυξη και την παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Το Α.Π.Θ. υπέβαλλε πρόταση προκειμένου να εντάξει 5.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων της πανεπιστημιακής κοινότητας, χαμηλής αξίας και παραγωγικότητας.
Με την ένταξη στο πρόγραμμα, το Α.Π.Θ. προσδοκά, από τη συνεκμετάλλευση, να κερδίσει περίπου 10 εκ. ευρώ, ετησίως, τα οποία θα υποκαταστήσουν μέρος των χαμένων δημόσιων εσόδων του.
Η παραπάνω δράση αφορά μόνο μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. και που χαρακτηρίζονται από την καινοτομία τους, καθώς πολλές από αυτές εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
econews.gr

Σχόλια